Ik maak het onuitgesproken bespreekbaar.

Mijn verhaal

Als interim manager en creatieve maker sta ik voor helder taalgebruik, duidelijkheid en open communicatie. Mijn doel: gelijkwaardigheid en begrip creëren door als vertaler de leefwereld van zenders en ontvangers met elkaar te verbinden. Mijn nadruk ligt op het gebruik van de juiste woorden en laten zien dat verschillende denkwijzen waar, waardevol en relevant zijn. Mijn kracht zit in het neerzetten van een setting waarin mensen zich uit kunnen spreken en het subtiel delen van inzichten.

Het aanspreekpunt voor onuitgesproken verhalen. 

“Ameline is een leidinggevende die zich het werk snel eigen maakt. Ze zoekt de verbinding en hanteert een mensgerichte aanpak. Ze heeft oog voor wat er leeft bij mensen. Ze stimuleert medewerkers in de taken die ze te doen hebben en geeft ze ruimte en aandacht om zich te ontwikkelen, waardoor het team als geheel in haar kracht komt te staan. Ze geeft grenzen aan en is besluitvaardig. Ameline was een fijne interim manager die in korte tijd heel wat heeft weten neer te zetten.”

Joost van Wijk, Afdelingshoofd, NVWA

Interim Manager

“Ik ga je ontzettend missen. Ik vond het heel erg fijn om jou als teamleider te hebben en vind het erg knap hoe je zo snel alles eigen hebt gemaakt in ons team. Petje af!”

Inge, teamlid Interventiebureau Dier, NVWA

Interim Manager

Ameline is snel van begrip, overziet goed hoe alles samenhangt en neemt daarin op een vanzelfsprekende manier haar rol. Opvallend is haar uitstekende pen en haar vermogen om contact te leggen en vertrouwen op te bouwen met de mensen in en buiten haar team. Ik kijk met plezier terug op onze samenwerking als onze bestuurssecretaris en MT-lid.”

Annemiek Overboom, Voorzitter rvb ouderenzorginstelling Saffier 

Interim Manager

Laten we onderwerpen aansnijden die er altijd zijn - maar onuitgesproken blijven - helder en openlijk maken. Bewust van de positie van de ander, zodat we elkaar écht leren begrijpen. Door gedachten en zorgen - die achteraf vaak gebaseerd zijn op aannames - en ideeën uit te spreken, kunnen we hardop zeggen wat we bedoelen. 
En weer doorgaan. In duidelijke woorden onbespreekbare zaken bespreekbaar maken. Laten we wat zich onder de horizon afspeelt, boven water halen.

Onder de horizon, boven water

VERTEL ME MEER!

Door de mix van levenservaringen en mijn professionele achtergrond spreek ik de taal van een breed publiek. Het inleven in verschillende perspectieven gaat bij mij net zo natuurlijk als ademhalen. Ideaal als je iemand nodig hebt om gesprekken in goede banen te leiden! Als spreker geef ik interactieve lezingen rondom het thema rouw.

Dagvoorzitter & Spreker

VERTEL ME MEER!

Graag breng ik de complexiteit van maatschappelijke thema’s tot leven. Het resultaat: een boek, podcast en theaterproductie. Mijn journalistieke en sociologische achtergrond fungeren als kompas, waardoor ik als brainstorm partner ondernemers kan bijstaan die hun verhaal op een boeiende manier willen vertellen. Laten we samen nieuwe perspectieven verkennen en creatieve ideeën omzetten tot uitvoering.

Creatieve Maker

Vertel me meer!

Met meer dan 5 jaar ervaring als leidinggevende in verschillende organisaties, zie ik mezelf als een kapitein die het team rustig en duidelijk verder navigeert. Ik houd het hoofd koel en schakel soepel wanneer de situatie verandert, om zo op een praktische manier onze doelen samen te bereiken. En weet je wat het mooie is? Ik stem mijn aanpak af op wat het team of management nodig heeft.

Interim Manager

Aanbod

‘Compassie vereist dat we onze eigen ego’s en de complexiteit van situaties erkennen. Want in de praktijk dragen we allemaal bij aan elkaars verhalen.’ 

Ontdek mijn aanpak

Er is zoveel dat verborgen blijft, zo veel dat we niet begrijpen of weten, alleen omdat we ‘het’ niet durven uit te spreken. Dit kan leiden tot verdeeldheid en misverstanden. Daarom is het cruciaal om de verschillende invalshoeken op tafel te leggen en elkaar op zijn minst een beetje te begrijpen. Dat is precies waar ik bij kan helpen. Door goed te luisteren, pik ik op wat er wordt bedoeld, ook als dat niet wordt uitgesproken. Ik voel aan of de boodschap is geland en ik help jullie om je op een eerlijke en respectvolle manier te uiten, zowel mondeling als schriftelijk. Of het nu gaat om communicatie tussen directie en afdelingen of tussen spreker en publiek. Daarna breng ik graag de volgende stap in kaart: Oké, wat nu, nu we dit weten?

Vernieuwende Perspectieven